KASKAŞ

Değerlerimiz

Kaskaş

Temel Değerlerimiz

KASKAŞ kurulduğu günden bu yana bazı temel değerlere inanmış, çalışma ilkelerini ve hedeflerini bunlara göre şekillendirmiştir. Kurumsal kimlik temelini de bu değerlere göre oluşturmuştur.

İŞ ETİĞİ

KASKAŞ; müşterileri, tedarikçileri, rakipleri ve çalışanları ile olan tüm ilişkilerini kanunlar ve toplumsal değerler çerçevesinde yürütür.

MÜŞTERİ ODAKLILIK

KASKAŞ tüm ticari faaliyetlerinde müşterilerini uzun süreli partnerler olarak görür. Müşterilerinin istekleri ve ihtiyaçları bu ilişkinin odağındadır. Ticari ilişkilerde müşteri memnuniyeti esastır.

KALİTE ANLAYIŞI

KASKAŞ hizmet ve ürün kalitesinin uzun süreli ticari ilişkilerin vazgeçilmez şartı olduğuna inanır. Tüm faaliyetlerinde hedef her zaman yüksek kaliteyi yakalayabilmektir. KASKAŞ çalışanlarını sürdürülebilir kalite konusunda eğitir ve motive eder.

TAKIM RUHU

KASKAŞ başarıya ulaşabilmenin yolunun tüm çalışanları ortak  amaçlar doğrultusunda birleştirmek olduğuna inanır. Çalışanların takım anlayışıyla hareket etmeleri KASKAŞ kültürünün bir parçasıdır.

AİDİYET KÜLTÜRÜ

Çalışanların kendilerini KASKAŞ’ın bir parçası olarak görmeleri şirketin gelişmesi ve geleceği için önemli bir faktördür. Şirkete olan bağlılığın arttırılması, çalışanların önemsenmesi huzurlu bir çalışma ortamının temelini oluşturur.

GELİŞİME AÇIK OLMAK

KASKAŞ yeni fikirlerle açık bir yönetim anlayışı sergiler. Yeni teknolojilerin takip edilmesi, AR-GE çalışmaları ile ürün kalitesinin ve çeşitliliğinin arttırılması, yeni yatırımlarla üretim gücünün arttırılması gelişime açık yönetim anlayışının yansımasıdır.

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

KASKAŞ müşterilerinin çözüm ortağıdır. Sorunların çözümü sırasında elde edilen bilgiler, müşterilerinin teknolojik sırları, müşterilerine ait özel bilgiler üçüncü şahıslarla ve firmalarla paylaşılmaz. Güvenilir olmak KASKAŞ temel değerlerinin başında gelir.