İş Sağlığı ve İş Güvenliği alanındaki çalışmalarını uzman firmadan profesyonel destek alıyoruz

POLİTİKAMIZ

İş Sağlığı ve Güvenliği

KASKAŞ İş Sağlığı ve İş Güvenliği alanındaki çalışmalarını uzman firmadan profesyonel destek alarak sürdürmektedir. Bu konudaki temel anlayış iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olmasının sağlanmasıdır.

Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda belirlenen risk düzeyinin azaltılması ve ortadan kaldırılması hedeflerine uygun olarak İş Sağlığı ve İş güvenliği programı yürütülür.  Tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitilmeleri, iş başı eğitimlerinin verilmesi, sağlık gözetimlerinin yapılması periyodik olarak yapılan  çalışmalardır.

İş kazası ve meslek hastalığı oluşturacak etkenlerin belirlenmesi, ortadan kaldırılmasına yönelik olarak  üretim proseslerinde sürekli iyileştirmeler yapılması, fiziki şartların düzeltilmesi  yönetim anlayışımızın gereğidir.